Geografija | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Razvoj ljudskih djelatnosti
  • Utjecaj turizma
  • Pretjerana posjećenost priobalnih mjesta

Potrebno Predznanje

Osnovna znanja o urbanizaciji i artificijalizaciji obale (Pedagoški uputnik)

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Prepoznati i razvrstati ljudske aktivnosti koje postoje na turističkim obalnim područjima
  • Bolje analizirati informacije vezane uz prostor
  • Osvijestiti pravila sigurnog ponašanja

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Prikupiti roditeljske suglasnosti za terenski rad.

#2

Omogućiti pristup računalima za virtualni obilazak.

#3

Odabrati turističko obalno mjesto – na primjer rivu u svom mjestu – i staru fotografiju ovog mjesta.

Provedba:

U razredu

#1

Učitelj predstavlja učenicima odabranu lokaciju i staru fotografiju. Učenici trebaju pronaći mjesto na Google karti (pomoću adrese stare fotografije) i preći u "street view" način.

#2

Učenici ispunjavaju zadani obrazac (u prilogu) prema zapažanjima za dva različita razdoblja. Učitelj ih usmjerava na promišljanje o promjenama (uzrokovano ljudskim aktivnostima, turizmom, pretjeranom posjećenošću…) koje su se dogodile od vremena nastanka stare fotografije do danas, u pogledu krajolika, zgrada, sadržaja, posjećenosti....

#3

Učitelj vodi raspravu o trenutnim aktivnostima i posjećenosti ovog mjesta (uočeno tijekom virtualnog obilaska) u usporedbi s onima koje se mogu primijetiti na staroj slici.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Debate, Terensko istraživanje, Istraživanje informacija
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Terenski rad ili informatička učionica
Potrebni materijali: Stare fotografije odabranog mjesta
Trajanje aktivnosti: Provedba:

1 - 2 sata

Autor: CPIE Bastia U MarinuNije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Aktivnost se lako može prilagoditi i za rad s mlađim učenicima

Tema ovog iskustva: Betonizacija (artificijalizacija) obale
Dodatni resursi: Pdf verzija