Θαλάσσια Οικονομία

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Η θαλάσσια οικονομία είναι η επιστήμη που μελετά:

Υδατοκαλλιέργεια είναι

Η αλυσίδα εφοδιασμού ψαριών αποτελείται από:

Θαλάσσια κυκλοφορία είναι:

Η αλυσίδα εφοδιασμού ναυπηγικής περιλαμβάνει

Η αλιεία είναι βιώσιμη όταν