Βιοποικιλότητα

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Τι είναι η βιοποικιλότητα;

Ποιό από τα παρακάτω αποτελεί βιοτικό παράγοντα ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος;

Τα χωροκατακτητικά (εισβολικά) είδη:

Η σημαντικότερη αιτία μείωσης της βιοποικιλότητας είναι:

Ένα εξωτικό (μη ιθαγενές) είδος που εισάγεται σε μια νέα περιοχή, εξαπλώνεται γρήγορα και εξαλείφει τα αυτόχθονα είδη ονομάζεται:

Τι είναι μια Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή;