Biološka raznolikost

Upitnik Za Samoprocjenu

Biološka raznolikost je

Što je od navedenog primjer biotske komponente morskog okoliša?

Invazivne vrste

Najvažniji uzrok smanjenja biološke raznolikosti je

Egzotična vrsta koja ulazi na novo područje, brzo se širi i eliminira autohtone vrste zove se

Što je zaštićeno morsko područje (MPA)?