Κλιματική Αλλαγή

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι:

Η οξίνιση των ωκεανών

Η κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζεται από:

Η ανύψωση του επιπέδου της θάλασσας προκαλείται:

Το ανθρακικό αποτύπωμα μιας χώρας αντιστοιχεί σε:

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος έχει σαν σκοπό: