Εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

H εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής είναι:

Η παράκτια ανάπτυξη αφορά την:

Οι κίνδυνοι της τεχνητής ακτογραμμής περιλαμβάνουν:

Η καλλιέργεια οστρακοειδών είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από:

Η μεταβλητότητα της ακτογραμμής (δηλαδή η μετατόπιση των ορίων μεταξύ της ξηράς και της θάλασσας) εξαρτάται:

Οι παράκτιες πόλεις είναι βιώσιμες όταν: