Ποιότητα Θαλασσινού νερού

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Η ποιότητα του νερού αναφέρεται:

Η ποιότητα του νερού μετράται από:

Η ποιότητα του νερού επηρεάζεται από:

Η καλή ποιότητα του νερού είναι σημαντική για την θαλάσσια ζωή καθώς:

Αν το υπόγειο νερό μολυνθεί ή ρυπανθεί:

Η κύρια αιτία της ρύπανσης του νερού είναι: