Kvaliteta Morske Vode

Upitnik Za Samoprocjenu

Kvaliteta vode odnosi se na

Kvaliteta vode mjeri se kroz

Na kvalitetu vode utječu

Dobra kvaliteta vode važna je za život u moru jer

Ako podzemna voda postane onečišćena

Glavni su uzroci zagađenja vode