Φυσικοί κίνδυνοι στη λεκάνη της Μεσογείου

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Οι πλημμύρες στην περιοχή της Μεσογείου:

Η πιο σοβαρή συνέπεια της αυξανόμενης ξηρασίας στη Μεσόγειο είναι:

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις των παράκτιων πλημμυρών είναι:

Ο πιο συχνός γεωλογικός κίνδυνος στην Μεσόγειο είναι:

Η αύξηση της καθίζησης στα υδατορεύματα οδηγεί σε:

Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να προκαλέσει αρχικά