Πολιτική και Διακυβέρνηση

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Η μετανάστευση αναφέρεται σε:

Η μετανάστευση του περασμένου αιώνα χαρακτηρίστηκε από:

Στο παρελθόν η ροή του πληθυσμού γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου συνέβαλε στη διάδοση:

Η περιοχή της Μεσογείου απαιτεί κοινή παρέμβαση:

Το θαλάσσιο καταφύγιο Pelagos είναι μια διεθνής συνεργασία μεταξύ:

Το θαλάσσιο καταφύγιο Pelagos δημιουργήθηκε: