Upitnik za samoprocjenu

Upitnik Za Samoprocjenu

Eutrofikacija

Zagađenje mora

Otpadna (kanalizacijska) voda

Krstarenja na velikim brodovima

Plastika

Zagađenje zraka