Ekonomija mora

U ovom su dokumentu izloženi osnovni pojmovi koji se odnose na ekonomiju mora, s posebnim osvrtom na sektore ribarstva i akvakulture, turizma i komercijalne plovidbe, čiji su gospodarski, okolišni i društveni aspekti istaknuti.